ŠK 2011 PEČEŇADY

  • ŠK 2011 Pečeňady
  • Marián Šulan
  • 0908704657
  • maros.sulan@gmail.com
  • IČO: 42165822
  • DIČ: 2023272713
  • BANKA: SK88 1100 0000 0029 2385 9250
 
LIgy
VII.liga
Sezóny
2018/19, 2019/20
Doma